Verplaatsen van abonnementen in Machpanel

Microsoft Diensten
Het is mogelijk om abonnementen middels de volgende procedure te verplaatsen
 
Stap 1
- Navigeer naar het volgende pad: Home > Klantenbeheer > Klanten >  ;
- Selecteer de betreffende klant waarbij het abonnement verhuist dient te worden;
- Selecteer het tabblad "Abonnementen";
- Selecteer het gewenste abonnement en vink deze aan;
- Klik op "Move Subscription(s)".
 
 
Stap 2
- Lees de "WARNING" alvorens het uitvoeren van deze actie , dit i.v.m. de controle welke uitgevoerd zal moeten worden na de uitvoering;
- Selecteer de "Klant" waar het abonnement onder geplaatst wenst te worden;
- Plaats een "Opmerking" waarom deze wordt verplaatst;
- Klik op "Opslaan".
 

Add Feedback