Bestanden veilig stellen in Cloud Harddrive

Cloud Harddrive
Om er zeker van te zijn dat uw data veilig gesteld is kunt u meerdere dingen controleren of uitvoeren.
 
Er is een snelle manier om er achter te komen of alle data gesynchroniseerd is met de Cloud Harddrive.
U kunt dit bekijken door uw PC cliënt te openen, en te bekijken of er een balkje zichtbaar is aan de linkerzijde van uw share(s).
Als er een balkje zichtbaar is kan dit meerdere dingen betekenen, u kunt de verschillende betekenissen van het balkje hier bekijken;
Als er een balkje zichtbaar is , is het van belang te wachten tot de verbinding weer beschikbaar is of tot alle bestanden zijn geüpload.
 
Als bestanden nog niet zijn geüpload naar de server zullen ze in de volgende de folder terecht komen;
"C:\RushFiles\[username]\files"
- In deze map bevinden zich 2 kopieën van elk bestand, een zonder enige extensie en een met de extensie genoemd RFMETA.
 
 
- Kopieer het bestand zonder enige extensie naar een andere map als bijvoorbeeld het bureaublad folder.
  Hernoem hierna de bestandsnaam naar het deel achter het ID die u over heeft genomen van het RFMETA bestand.
  Controleer uiteindelijk of de bestandsnaam geen ongeldige karakters gebruikt, en haal deze er eventueel uit.
 
 
- Herhaal stap 1 en 2 voor elk koppel bestanden.
U kunt *hier* een filmpje bekijken indien bovenstaande stappen geen compleet beeld voor u vormen.
 
 
Als u er extra zeker van wilt zijn dat uw data veilig opgeslagen is alvorens u bijvoorbeeld de cliënt moet deinstalleren kunt u een kopie maken van de share(s) met gebruik van de Verkenner.
Plaats de kopie elders zoals op een andere schijf op de computer (C) , op een USB of op een externe harde schijf.
Op het moment dat u de kopie maakt van een share zullen alle bestanden worden gedownload alvorens ze gekopieerd worden naar de andere plek.
 

Add Feedback