Problemen oplossen voor Apple Mail na migratie

cPanel Hosting > E-mail
Als uw account(s) zijn overgezet naar onze nieuwe servers kunt u tegen een aantal zaken aanlopen. In dit artikel beschrijven wij de bij ons bekende meldingen in deze situatie.
Wij gaan uit van een Mac die met alle software volledig up to date is, houd hier rekening mee! Mocht uw Mac nog niet voorzien zijn van alle laatste updates, dan willen wij u verzoeken dit eerst te doen.
 
Los van Mac-specifieke meldingen kunt u ook tegen een melding aanlopen m.b.t. uw wachtwoord; deze situatie wordt in dit artikel verder beschreven.
 
Een andere wijziging is dat u gewend was om als gebruikersnaam alleen het deel voor het @ in te vullen. Bijvoorbeeld als gebruikersnaam 'info' voor het instellen van de mailbox info@uwdomein.ext.
Vanaf heden is de gebruikersnaam het gehele mailadres; dus zoals in voorbeeld hierboven is nu de gebruikersnaam niet alleen 'info', maar wordt dit 'info@uwdomein.ext'.
 
Bij het opstarten van uw mail op de Mac kunt u de volgende melding te zien krijgen:
 
 
-Klik met uw muis op de button 'Toon certificaat'; als het goed is krijgt u onderstaand scherm te zien:
 
 
-Zet het vinkje AAN voor de regel '''<servernaam>' altijd vertrouwen bij verbinding met "mail.<uwdomein.ext>";
-Klik hierna op de button "Verbind".
 
In sommige situaties, waarbij u niet als administrator bent ingelogd, kunt u volgende melding nog krijgen:
 
 
-Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord van de Administrator op de Mac (dus niet uw mailbox-gegevens!) en klik op 'Werk instellingen bij'.

Add Feedback