Local hosts bestand aanpassen

cPanel Hosting
Wanneer u een website naar ons wilt verhuizen en de bestanden al bij ons op de server staan, kunt u die alvast bekijken voordat u de nameservers/DNS omzet.
Dit kunt u doen door de hosts file aan te passen. Dan zal de domeinnaam naar de server verwijzen waar de website op draait. Dit geldt alleen voor uw lokale computer en dus niet voor andere mensen.
 
In de volgende handleiding zullen wij uitleggen hoe u dit doet.
 
Voor WINDOWS systemen
Om uw hosts file aan te passen, opent u het programma "kladblok".
Indien u gebruik maakt van Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 en Windows 10 dan dient u deze als Administrator uit te voeren (rechtermuisknop en dan 'Als Administrator uitvoeren').
Wanneer u kladblok heeft geopend, gaat u in uw bestanden en zoekt u naar 'C:\Windows\System32\drivers\etc'.
 
 
Indien u daar geen bestanden ziet staan, dan verandert u rechtsonder 'Tekstdocumenten (*.txt)' naar 'Alle bestanden (*.*)'.
Hier opent u het bestand 'hosts'.
 
Onderdaan het bestand voegt u op een nieuwe regel, de onderstaande regel toe.
< uw IP-adres> <uwdomein.ext> <www.uwdomein.ext>
 
Bijvoorbeeld:
123.45.678.90 mijnbedrijf.nl www.mijnbedrijf.nl
Vervolgens slaat u de wijziging op en vanaf dat moment verwijst het domein naar het ingestelde IP-adres, maar dan alleen voor uw eigen systeem.
 
 
Voor MAC systemen
Om de hostfile op uw Mac aan te passen kunt u gebruik maken van de Terminal. Deze kunt vinden onder 'Applicaties --> Utilities --> Terminal'. Als u deze heeft opgestart kunt u met één van de volgende twee commando's het bestand openen en bewerken.

- sudo nano /private/etc/hosts
- sudo vi /private/etc/hosts
 
Als u het bestand heeft geopend kunt u onderaan een regel gaan toevoegen. De regel zal er als volgt uitzien met de gegevens van uw domeinnaam en het correcte IP-adres.

Bijvoorbeeld:
176.62.198.13 mijnbedrijf.nl www.mijnbedrijf.nl
 
Als u dit heeft gedaan slaat u het bestand op. Wanneer het bestand is opgeslagen voert u het volgende commando uit.
 
- dscacheutil -flushcache

Als u de wijziging die u heeft gedaan wenst uit te schakelen dan plaatst u voor de toegevoegde regel een '#' teken en voert u opnieuw de regel 'dscacheutil -flushcache' uit.
 
Achterhalen van uw IP-adres:
U kunt uw IP achterhalen via http://watismijnip.nl
 
 

Add Feedback